Oferta

- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
- płace i kadry,
- ZUS (również drogą elektroniczną),
- doradztwo podatkowe i ekonomiczne,
- wyprowadzanie zaległości podatkowych,
- nadzór księgowy w siedzibie Klienta,
- reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie
   naszego umocowania,
- przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie
  Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, inne prace z zakresu księgowości i finansów.

Zapraszamy.